HomeBegrippenRegressie-analyse

Regressie-analyse

Analysetechniek om de samenhang tussen twee variabelen te toetsen. 

Doel van een regressie-analyse is om de samenhang tussen twee variabelen te beschrijven of om een variabele te voorspellen uit een andere. Bij een logistische regressie-analyse is de afhankelijke variabele dichotoom (heeft een waarde 0 of 1). Bij deze analyse wordt de samenhang tussen een onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele uitgedrukt in een odds ratio (OR).

< Terug naar het overzicht