Kerncijfers psychische aandoeningen

Tabellenbijlage

In deze paragraaf staan verdiepende cijfers over het vóórkomen van psychische aandoeningen in de Nederlandse volwassen bevolking (18-75 jaar). Zo wordt het vóórkomen van enige psychische aandoening, de hoofdgroepen en de specifieke aandoeningen naar geslacht weergegeven. Voor de hoofdgroepen van psychische aandoeningen wordt daarnaast het vóórkomen uitgesplitst naar demografie.

Ooit in het leven

De tabel laat het vóórkomen ooit in het leven zien van enige psychische aandoening, de afzonderlijke hoofdgroepen en de specifieke aandoeningen. Het vóórkomen wordt apart weergegeven voor vrouwen, mannen en de totale volwassen bevolking in percentages met 95% betrouwbaarheidsintervallen.

Leeswijzer tabel
Van de Nederlandse volwassenen (18-75 jaar) heeft 25% ooit in het leven een depressieve stoornis gehad. Van de vrouwen had 31% een depressieve stoornis en van de mannen 19%.

In de afgelopen 12 maanden

De tabel laat het vóórkomen in de afgelopen 12 maanden zien van enige psychische aandoening, de afzonderlijke hoofdgroepen en de specifieke aandoeningen. Het vóórkomen wordt apart weergegeven voor vrouwen, mannen en de totale volwassen bevolking in percentages met 95% betrouwbaarheidsintervallen.

Leeswijzer tabel
Van de Nederlandse volwassenen (18-75 jaar) heeft 9% in de afgelopen 12 maanden een depressieve stoornis gehad. Bij vrouwen was dit 10% en bij mannen 7%.

Ooit in het leven naar demografie

De tabel laat het vóórkomen ooit in het leven zien van enige psychische aandoening en de afzonderlijke hoofdgroepen naar demografische kenmerken. Dit is weergegeven in percentages met Odds Ratio’s en 95% betrouwbaarheidsintervallen.

Het vóórkomen van de specifieke aandoeningen naar demografische kenmerken kunt u vinden in het hoofdstuk Cijfers per aandoening.

Leeswijzer tabel
Van de vrouwen heeft 52% ooit in het leven enige psychische stoornis gehad, van de mannen is dit 45%. Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd (OR=1,33).

In de afgelopen 12 maanden naar demografie

De tabel laat het vóórkomen in de afgelopen 12 maanden zien van enige psychische aandoening en de afzonderlijke hoofdgroepen naar demografische kenmerken. Dit is weergegeven in percentages met Odds Ratio’s en 95% betrouwbaarheidsintervallen.

Het vóórkomen van de specifieke aandoeningen naar demografische kenmerken kunt u vinden in het hoofdstuk Cijfers per aandoening.

Leeswijzer tabel
Van de vrouwen heeft 28% in de afgelopen 12 maanden enige psychische stoornis gehad, van de mannen is dit 24%. Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd (OR=1,24).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS Kerncijfers psychische aandoeningenTabellenbijlage .Geraadpleegd op: 15 june 2024.Trimbos-instituut, Utrecht