Cijfers per aandoening

ADHD

ADHD, ofwel aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis, is een psychische aandoening die in de kindertijd (voor het 12e jaar) ontstaat. Indien de problemen ook in de afgelopen 12 maanden nog aanwezig waren, wordt gesproken van ADHD in de volwassenheid.

Diagnostische criteria

ADHD wordt vastgesteld indien minstens zes maanden zes of meer van de volgende aandachtsproblemen aanwezig waren:

 • Onvoldoende aandacht voor details of achteloos fouten maken
 • Moeite om de aandacht bij taken of een spel te houden
 • Niet lijken te luisteren
 • Aanwijzingen niet opvolgen of opdrachten niet kunnen afmaken
 • Moeite met organiseren van taken
 • Vermijden of afkeer hebben van taken die langdurige geestelijke inspanning vragen
 • Dingen vaak kwijtraken die nodig zijn voor taken
 • Gemakkelijk afgeleid worden
 • Vergeetachtig zijn bij dagelijkse bezigheden.

Óf iemand heeft ADHD indien zes of meer kenmerken van hyperactiviteit of impulsiviteit gedurende minstens zes maanden aanwezig waren.
Die kenmerken van hyperactiviteit zijn:

 • Onrustig bewegen
 • Opstaan als zitten blijven verwacht wordt
 • Rondrennen of overal op klimmen als dit ongepast is
 • Moeilijk rustig kunnen spelen of ontspannende activiteiten uitvoeren
 • Constant in de weer zijn of maar doordraven.

Van impulsiviteit zijn de kenmerken:

 • Antwoorden voordat de vraag is afgemaakt
 • Moeite met op de beurt wachten
 • Verstoren van bezigheden van anderen.

Er is alleen sprake van ADHD indien de problemen voor het 12e jaar al aanwezig waren.

Vóórkomen

De tabellen in deze paragraaf geven het vóórkomen van ADHD ooit in het leven (in de kindertijd) en in de afgelopen 12 maanden (in de volwassenheid) weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets). Het is mogelijk om de tabel te downloaden om naast de percentages ook het 95% betrouwbaarheidsinterval in te zien. Dit kan met de knop rechtsbovenin de tabel, en te kiezen voor ‘download volledige tabel (xlsx)’.  

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS Cijfers per aandoeningADHD .Geraadpleegd op: 28 may 2024.Trimbos-instituut, Utrecht