Kerncijfers psychische aandoeningen
HomeNEMESISKerncijfers psychische aandoeningenAantallen Nederlanders met een 12-maands aandoening

Aantallen Nederlanders met een 12-maands aandoening

Deze paragraaf geeft in aantallen weer hoeveel volwassen Nederlanders (18-75 jaar) in totaal een psychische aandoening hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. Dit is berekend voor elke specifieke aandoening. Daarnaast is voor elke hoofdgroep van aandoeningen berekend hoeveel mannen en vrouwen naar leeftijdscategorie een psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden hebben gehad.

Totale aantallen

Bijna 3,3 miljoen volwassen Nederlanders van 18 tot en met 75 jaar hebben een psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden gehad (zie tabel).
Een stemmingsstoornis komt voor bij 1.240.000 volwassenen, een angststoornis bij 1.925.000 volwassenen, een middelenstoornis bij 903.000 volwassenen, en ADHD bij 405.000 volwassenen. De aantallen van de specifieke aandoeningen zijn terug te vinden in de tabel.

Aantallen naar geslacht en leeftijd

Het aantal volwassen Nederlanders met een psychische aandoening (totaal en naar hoofdgroep) is ook uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Deze aantallen staan in de tabel, samen met de betrouwbaarheidsintervallen. Zo is te zien dat 1,5 miljoen mannen en bijna 1,8 miljoen vrouwen een psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. Een psychische aandoening komt verder voor bij 603.100 18-24-jarigen, 779.400 25-35-jarigen, 566.000 35-44-jarigen, 532.400 45-54-jarigen, 502.500 55-64-jarigen en 286.300 65-plussers.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen naar deze site

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS Kerncijfers psychische aandoeningen Aantallen Nederlanders met een 12-maands aandoening .Geraadpleegd op: 01 october 2023 .Trimbos-instituut, Utrecht