Kerncijfers psychische aandoeningen

Aantallen Nederlanders met een 12-maands aandoening

Deze paragraaf geeft in aantallen weer hoeveel volwassen Nederlanders (18-75 jaar) in totaal een psychische aandoening hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. Dit is berekend voor elke specifieke aandoening. Ook is voor elke hoofdgroep van aandoeningen berekend hoeveel mannen en vrouwen naar leeftijdscategorie een psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. Als laatste wordt een schatting gegeven van het aantal kinderen met een ouder met psychische problemen (KOPP) en/of een verslaving (KOV). 

Totale aantallen

Bijna 3,3 miljoen volwassen Nederlanders van 18 tot en met 75 jaar hebben een psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden gehad (zie tabel).
Een stemmingsstoornis komt voor bij 1.240.000 volwassenen, een angststoornis bij 1.925.000 volwassenen, een middelenstoornis bij 903.000 volwassenen, en ADHD bij 405.000 volwassenen. De aantallen van de specifieke aandoeningen zijn terug te vinden in de tabel.

Aantallen naar geslacht en leeftijd

Het aantal volwassen Nederlanders met een psychische aandoening (totaal en naar hoofdgroep) is ook uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Deze aantallen staan in de tabel. Zo is te zien dat 1,5 miljoen mannen en bijna 1,8 miljoen vrouwen een psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. Een psychische aandoening komt verder voor bij 603.100 18-24-jarigen, 779.400 25-35-jarigen, 566.000 35-44-jarigen, 532.400 45-54-jarigen, 502.500 55-64-jarigen en 286.300 65-plussers. Het is mogelijk om de tabel te downloaden om naast de aantallen ook het 95%  betrouwbaarheidsinterval in te zien. Dit kan met de knop rechtsboven de tabel, en te kiezen voor ‘download volledige tabel (xlsx)’.

KOPP/KOV aantallen

KOPP/KOV staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV). De cijfers die hier gepresenteerd worden zijn een schatting van het aantal kinderen met een ouder die in het afgelopen jaar een psychische aandoening of een alcohol-of drugsstoornis heeft gehad. Het kan gaan over één of beide ouders. Het gaat hierbij om stemmingsstoornissen, angststoornissen, ADHD of een alcohol- of drugsstoornis. Specifieke fobieën en een milde drugs- of alcoholstoornis zijn niet in deze berekening meegenomen omdat de ziektelast van deze aandoeningen relatief gering is.

Op basis van de schatting uit NEMESIS-3 blijkt dat ruim een kwart (27,9%) van alle thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar in Nederland een ouder heeft die in het afgelopen jaar een psychische aandoening of een alcohol- of drugsstoornis heeft gehad (KOPP/KOV).

Dit zijn 664.000 KOPP/KOV tot en met 12 jaar.
Dit zijn 900.000 KOPP/KOV tot en met 17 jaar.

Van de totale groep KOPP/KOV tot en met 17 jaar, hebben:

Voor meer informatie over dit onderwerp zie KOPP/KOV: feiten en cijfers.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS Kerncijfers psychische aandoeningenAantallen Nederlanders met een 12-maands aandoening .Geraadpleegd op: 21 july 2024.Trimbos-instituut, Utrecht