Cijfers per aandoening
HomeNEMESISCijfers per aandoeningInleiding

Inleiding

U vindt hier verdieping op de onderzochte DSM-5 aandoeningen in NEMESIS-3. Er is gekeken hoe vaak de specifieke aandoeningen vóórkomen binnen bepaalde bevolkingsgroepen, zowel ooit in het leven als in de afgelopen 12 maanden. Hierbij kijken we naar de totale bevolking en naar mannen en vrouwen apart. Daarnaast worden ook de diagnostische (DSM-5) criteria van de specifieke aandoeningen samengevat.

Er is gekeken naar het hebben van één of meerdere psychische aandoeningen (zie enige psychische aandoening). Daarnaast is gekeken naar de afzonderlijke hoofdgroepen en de specifieke aandoeningen die daaronder vallen (zie kader) evenals naar ADHD.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen naar deze site

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS, de psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking, . Geraadpleegd op: 27 february 2024 . Trimbos-instituut, Utrecht