Kerncijfers psychische aandoeningen

Samenvatting

  • Bijna de helft van de Nederlandse volwassenen (48%) heeft ooit in het leven een psychische aandoening gehad. Uitgesplitst naar de verschillende hoofdgroepen zijn de cijfers als volgt: 29% voor angststoornissen, 28% voor stemmingsstoornissen en 17% voor middelenstoornissen. Van de volwassenen heeft 3,6% ADHD in de kindertijd gehad (zie ook Vóórkomen van psychische aandoeningen).
  • Ruim een kwart (26%) van de Nederlandse volwassenen heeft in de afgelopen 12 maanden een psychische aandoening. Voor de verschillende hoofdgroepen zijn de cijfers als volgt: 15% voor angststoornissen, 10% voor stemmingsstoornissen en 7% voor middelenstoornissen. ADHD in de volwassenheid komt voor bij 3,2% van de volwassenen (zie ook Vóórkomen van psychische aandoeningen).
  • Omgerekend naar aantallen in de volwassen bevolking hebben 3,3 miljoen Nederlanders een psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden gehad (zie ook Aantallen Nederlanders met een 12-maands aandoening).
  • Een psychische aandoening ooit in het leven komt vaker voor bij vrouwen, 25-34-jarigen (jongvolwassenen) en volwassenen met basisonderwijs, lbo, mavo of vmbo als hoogst afgeronde opleiding (zie ook Demografische kenmerken).
  • Een psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden komt ook vaker voor bij vrouwen, jongvolwassenen en volwassenen met basisonderwijs, lbo, mavo of vmbo als hoogst afgeronde opleiding. Daarnaast komt een psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden vaker voor bij alleenstaanden, mensen zonder betaald werk, mensen met een lager inkomen en mensen die in de stad wonen (zie ook Demografische kenmerken).

Het vóórkomen van DSM-5 stemmings-  , angst- , middelenstoornissen en ADHD is onderzocht in de volwassen (18-75 jaar) bevolking in Nederland. Ook is er gekeken naar de samenhang tussen demografische kenmerken (zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau) en het vóórkomen van deze aandoeningen. De cijfers zijn gebaseerd op gewogen data van de eerste meting van NEMESIS-3 (zie ook Methode). Deze resultaten van de eerste meting van NEMESIS-3 staan ook beschreven in een internationaal wetenschappelijk paper.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS Kerncijfers psychische aandoeningenSamenvatting .Geraadpleegd op: 15 june 2024.Trimbos-instituut, Utrecht