Cijfers per aandoening

– – Cannabisstoornis

Een cannabisstoornis wordt gekenmerkt door een patroon van problematisch cannabisgebruik. De criteria voor de stoornis staan beschreven bij de drugsstoornissen, waar de stoornis onder valt. Hieronder staat voor verschillende demografische kenmerken beschreven hoe vaak een cannabisstoornis ooit in het leven en in de afgelopen 12 maanden vóórkomt. Hierbij worden de criteria van de DSM-5 aangehouden.

Vóórkomen

De tabellen in deze paragraaf geven het vóórkomen van een cannabisstoornis ooit in het leven en in de afgelopen 12 maanden weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets). Het is mogelijk om de tabel te downloaden om naast de percentages ook het 95% betrouwbaarheidsinterval in te zien. Dit kan met de knop rechtsbovenin de tabel, en te kiezen voor ‘download volledige tabel (xlsx)’.

Van de mensen met een cannabisstoornis ooit in het leven, heeft 40% een milde, 30% een matige en 30% een ernstige cannabisstoornis gehad.

Meer lezen?
De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft een actueel beeld van het gebruik van drugs in Nederland. Daarnaast biedt de NDM een overzicht van relevante beleidsontwikkelingen en de drugsgerelateerde criminaliteit.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS Cijfers per aandoening- - Cannabisstoornis .Geraadpleegd op: 15 june 2024.Trimbos-instituut, Utrecht