Verdiepende informatie psychische aandoeningen

– – Cannabisstoornis

Een cannabisstoornis wordt gekenmerkt door een patroon van problematisch cannabisgebruik. De criteria voor de stoornis staan beschreven bij de drugsstoornissen, waar de stoornis onder valt. Hieronder staat voor verschillende demografische kenmerken beschreven hoe vaak een cannabisstoornis ooit in het leven en in de afgelopen 12 maanden vóórkomt. Hierbij worden de criteria van de DSM-5 aangehouden.

Ooit in het leven

De tabel in deze paragraaf geeft het vóórkomen van een cannabisstoornis ooit in het leven weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets).

Van de mensen met een cannabisstoornis ooit in het leven, heeft 40% een milde, 30% een matige en 30% een ernstige cannabisstoornis gehad.

Afgelopen 12 maanden

De tabel in deze paragraaf geeft het vóórkomen van een cannabisstoornis in de afgelopen 12 maanden weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets).

Meer lezen?
De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft een actueel beeld van het gebruik van drugs in Nederland. Daarnaast biedt de NDM een overzicht van relevante beleidsontwikkelingen en de drugsgerelateerde criminaliteit.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen naar deze site

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. Verdiepende informatie psychische aandoeningen NEMESIS - - Cannabisstoornis .Geraadpleegd op: 01 october 2023 .Trimbos-instituut, Utrecht