Verdiepende informatie psychische aandoeningen

Middelenstoornissen

Er is sprake van enige stoornis in het gebruik van een middel (hierna: middelenstoornis) als iemand een alcohol- of drugsstoornis heeft gehad. Een gedetailleerde beschrijving van de diagnostische criteria van deze aandoeningen is te vinden in de specifieke paragrafen (zie: alcoholstoornis, drugsstoornis).

Ooit in het leven

De tabel in deze paragraaf geeft het vóórkomen van enige middelenstoornis ooit in het leven weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets).

Afgelopen 12 maanden

De tabel in deze paragraaf geeft het vóórkomen van enige middelenstoornis in de afgelopen 12 maanden weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets).

Meer lezen?
De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft een actueel beeld van het gebruik van drugs, alcohol en tabak in Nederland. Daarnaast biedt de NDM een overzicht van relevante beleidsontwikkelingen en de alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen naar deze site

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. Verdiepende informatie psychische aandoeningen NEMESIS Middelenstoornissen .Geraadpleegd op: 28 may 2023 .Trimbos-instituut, Utrecht