Cijfers per aandoening

Enige psychische aandoening

In deze paragraaf wordt gekeken naar enige psychische aandoening. Hiervan is sprake als iemand één of meerdere aandoeningen heeft gehad. Een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke hoofdgroepen is te vinden in de specifieke paragrafen (zie stemmingsstoornissen, angststoornissen, middelenstoornissen en ADHD).

Vóórkomen

 De tabellen in deze paragraaf geven het vóórkomen van enige psychische aandoening ooit in het leven en in de afgelopen 12 maanden weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets). Het is mogelijk om de tabel te downloaden om naast de percentages ook het 95% betrouwbaarheidsinterval in te zien. Dit kan met de knop rechtsbovenin de tabel, en te kiezen voor ‘download volledige tabel (xlsx)’.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS Cijfers per aandoeningEnige psychische aandoening .Geraadpleegd op: 21 july 2024.Trimbos-instituut, Utrecht