Verdiepende informatie psychische aandoeningen
HomeNEMESISVerdiepende informatie psychische aandoeningenEnige psychische aandoening

Enige psychische aandoening

In deze paragraaf wordt gekeken naar enige psychische aandoening. Hiervan is sprake als iemand één of meerdere aandoeningen heeft gehad. Een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke hoofdgroepen is te vinden in de specifieke paragrafen (zie stemmingsstoornissen, angststoornissen, middelenstoornissen en ADHD).

Ooit in het leven

De tabel in deze paragraaf geeft het vóórkomen van enige psychische aandoening ooit in het leven weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets).

Afgelopen 12 maanden

De tabel in deze paragraaf geeft het vóórkomen van enige psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen naar deze site

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. Verdiepende informatie psychische aandoeningen NEMESIS Enige psychische aandoening .Geraadpleegd op: 28 may 2023 .Trimbos-instituut, Utrecht