Zorggebruik

Onvervulde zorgbehoefte

Er is sprake van een onvervulde zorgbehoefte indien iemand behoefte heeft aan (meer) professionele hulp vanwege psychische problemen of alcohol- of drugsproblemen, maar deze niet heeft gezocht. In deze paragraaf wordt beschreven hoeveel volwassenen een onvervulde zorgbehoefte hebben, of zij verschillen in demografische kenmerken en of de onvervulde zorgbehoefte sinds 2007-2009 veranderd is.

In de afgelopen 12 maanden

In totaal rapporteerde 3,6% van de volwassen bevolking (18-75 jaar) een onvervulde zorgbehoefte in de afgelopen 12 maanden. Deze volwassenen hadden in die periode behoefte aan (meer) professionele hulp vanwege psychische problemen of alcohol- of drugsproblemen, maar hebben deze niet gezocht. In absolute aantallen gaat het om 454.000 volwassenen met een onvervulde zorgbehoefte.

Van de volwassenen met een psychische aandoening gaf 10% aan een onvervulde zorgbehoefte in de afgelopen 12 maanden te hebben gehad (zie figuur). Volwassenen met een stemmingsstoornis hadden het vaakst een onvervulde zorgbehoefte (17%) en volwassenen met een middelenstoornis hadden dit het minst vaak (9%). Ten slotte hebben volwassenen met meerdere psychische aandoeningen ruim drie keer zo vaak een onvervulde zorgbehoefte als volwassenen met precies één psychische aandoening (16% tegenover 5%).

Demografische kenmerken

Vrouwen hebben vaker een onvervulde zorgbehoefte dan mannen (4,3% tegenover 2,9%). Hoe jonger, des te vaker men een onvervulde zorgbehoefte rapporteert. Mensen die niet met een partner wonen hebben vaker een onvervulde zorgbehoefte dan mensen die met een partner wonen (5,7% tegenover 2,4%).

Voor opleiding, werksituatie, huishoudinkomen, herkomst en stedelijkheid van de woonplaats worden er geen verschillen gezien. In de bijlagetabel staat de onvervulde zorgbehoefte voor alle demografische groepen weergegeven.

Trend in onvervulde zorgbehoefte

Ondanks het toegenomen zorggebruik vanwege psychische problemen nam ook de onvervulde zorgbehoefte toe tussen 2007-2009 (NEMESIS-2) en 2019-2022 (NEMESIS-3). In 2007-2009 had 1,8% van de volwassenen (18-64 jaar) een onvervulde zorgbehoefte en dit was toegenomen naar 4,0% in 2019-2022 (OR = 1,71, 95% BI = 1,29-2,28; na correctie voor demografie en enige psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. Zorggebruik NEMESISOnvervulde zorgbehoefte .Geraadpleegd op: 29 may 2024.Trimbos-instituut, Utrecht