Odds ratio [OR]

Statistische maat die de waarschijnlijkheid van een gevonden effect weergeeft.

< Terug naar het overzicht