Cijfers per aandoening

– Depressieve stoornis

De depressieve stoornis wordt gekenmerkt door een sombere stemming. De stoornis valt onder de hoofdgroep stemmingsstoornissen. Hieronder staat voor verschillende demografische kenmerken beschreven hoe vaak een depressieve stoornis ooit in het leven en in de afgelopen 12 maanden vóórkomt. Hierbij worden de criteria van de DSM-5 aangehouden.

Diagnostische criteria

Iemand heeft een depressieve stoornis als men gedurende tenminste twee weken minstens één van de volgende twee kernsymptomen heeft:

 • Sombere stemming, gedurende het grootste deel van de dag en bijna elke dag
 • Duidelijk verminderd(e) interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten, gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag.

Daarnaast moeten andere symptomen bijna dagelijks aanwezig te zijn:

 • Eetproblemen (heel veel of juist heel weinig eten) of verandering in het gewicht
 • Slaapgebrek of juist te veel slapen
 • Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd
 • Vermoeidheid of verlies aan energie
 • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens
 • Concentratieproblemen, vertraagd denken en besluiteloosheid
 • Terugkerende gedachten aan de dood of aan zelfdoding.

Er is sprake van een depressieve stoornis wanneer vijf of meer symptomen tegelijk aanwezig zijn, inclusief één of twee van de kernsymptomen.

Vóórkomen

De tabellen in deze paragraaf geven het vóórkomen van een depressieve stoornis ooit in het leven en in de afgelopen 12 maanden weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets). Het is mogelijk om de tabel te downloaden om naast de percentages ook het 95% betrouwbaarheidsinterval in te zien. Dit kan met de knop rechtsbovenin de tabel, en te kiezen voor ‘download volledige tabel (xlsx)’.  

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS Cijfers per aandoening- Depressieve stoornis .Geraadpleegd op: 28 may 2024.Trimbos-instituut, Utrecht