Verdiepende informatie psychische aandoeningen

Angststoornissen

Er is sprake van enige angststoornis als iemand één of meerdere angststoornissen heeft gehad. Een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke aandoeningen die hieronder vallen is te vinden in de specifieke paragrafen (zie: paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie en gegeneraliseerde angststoornis).

Ooit in het leven

De tabel in deze paragraaf geeft het vóórkomen van enige angststoornis ooit in het leven weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets).

Afgelopen 12 maanden

De tabel in deze paragraaf geeft het vóórkomen van enige angststoornis in de afgelopen 12 maanden weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen naar deze site

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. Verdiepende informatie psychische aandoeningen NEMESIS Angststoornissen .Geraadpleegd op: 01 october 2023 .Trimbos-instituut, Utrecht