Cijfers per aandoening

Angststoornissen

Er is sprake van enige angststoornis als iemand één of meerdere angststoornissen heeft gehad. Een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke aandoeningen die hieronder vallen is te vinden in de specifieke paragrafen (zie: paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie en gegeneraliseerde angststoornis).

Vóórkomen

De tabellen in deze paragraaf geven het vóórkomen van enige angststoornis ooit in het leven en in de afgelopen 12 maanden weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets). Het is mogelijk om de tabel te downloaden om naast de percentages ook het 95% betrouwbaarheidsinterval in te zien. Dit kan met de knop rechtsbovenin de tabel, en te kiezen voor ‘download volledige tabel (xlsx)’.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS Cijfers per aandoeningAngststoornissen .Geraadpleegd op: 15 april 2024.Trimbos-instituut, Utrecht