Effect coronapandemie
HomeNEMESISEffect coronapandemieTabellenbijlage

Tabellenbijlage

In deze paragraaf staan verdiepende cijfers over het vóórkomen van specifieke psychische aandoeningen in de Nederlandse volwassen bevolking (18-75 jaar) vóór en tijdens de coronapandemie. Hierbij wordt gekeken naar het vóórkomen van een psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden en in de afgelopen 6 maanden.

Afgelopen 12 maanden

De tabel geeft het vóórkomen van specifieke psychische aandoeningen in de afgelopen 12 maanden weer vóór en tijdens de coronapandemie. Het gaat om het vóórkomen van DSM-5 psychische aandoeningen onder volwassenen van 18-75 jaar. De resultaten zijn weergegeven in gewogen percentages, odds ratio’s en gecorrigeerde odds ratio’s.

Leeswijzer tabel
Vóór de corona-uitbraak had 27% van de volwassenen (18-75 jaar) enige psychische aandoening in de 12 maanden voor het interview; tijdens de corona-uitbraak was dit 26%. Dit verschil is niet significant (OR=0,95), ook niet na correctie voor geslacht, leeftijd, opleidingscategorie, woonsituatie, werksituatie, en stedelijkheid (OR=0,89). Dat betekent dat het vóórkomen gelijk is gebleven, ook als we corrigeren voor verschillen in de steekproef vóór en tijdens de coronapandemie.

Afgelopen 6 maanden

De tabel geeft het vóórkomen van specifieke psychische aandoeningen in de afgelopen 6 maanden weer vóór en tijdens de coronapandemie. Het gaat om het vóórkomen van DSM-5 psychische aandoeningen onder volwassenen van 18-75 jaar. De resultaten zijn weergegeven in gewogen percentages, odds ratio’s en gecorrigeerde odds ratio’s.

Leeswijzer tabel

Vóór de corona-uitbraak had 22% van de volwassenen (18-75 jaar) enige psychische aandoening in de 6 maanden voor het interview, tijdens de coronauitbraak was dit 20%. Dit verschil is niet significant (OR=0,88), ook niet na correctie voor geslacht, leeftijd, opleidingscategorie, woonsituatie, werksituatie, en stedelijkheid (OR=0,82). Dat betekent dat het vóórkomen gelijk is gebleven, ook als we rekening houden met verschillen in de steekproef vóór en tijdens de coronapandemie.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen naar deze site

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS Effect coronapandemie Tabellenbijlage .Geraadpleegd op: 28 may 2023 .Trimbos-instituut, Utrecht