Verdiepende informatie psychische aandoeningen

Stemmingsstoornissen

Er is sprake van enige stemmingsstoornis als iemand één of meerdere stemmingsstoornissen heeft gehad. Een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke aandoeningen die hieronder vallen is te vinden in de specifieke paragrafen (zie: depressieve stoornis, persisterende depressieve stoornis en bipolaire stoornis).

Ooit in het leven

De tabel in deze paragraaf geeft het vóórkomen van enige stemmingsstoornis ooit in het leven weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets).

Afgelopen 12 maanden

De tabel in deze paragraaf geeft het vóórkomen van enige stemmingsstoornis in de afgelopen 12 maanden weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen naar deze site

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. Verdiepende informatie psychische aandoeningen NEMESIS Stemmingsstoornissen .Geraadpleegd op: 28 may 2023 .Trimbos-instituut, Utrecht