Zorggebruik

Andere zorg

Naast het gebruik van AGZ, GGZ of medicatie, kunnen mensen ook gebruik maken van andere vormen van zorg vanwege psychische problemen. In NEMESIS is daarom aanvullend gevraagd naar het gebruik van een alternatieve genezer, pastorale zorgverlener, zelfhulpgroep of telefonische hulplijn.

Uit NEMESIS-3 blijkt dat in de afgelopen 12 maanden 1,8% van de volwassen bevolking (18-75 jaar) gebruik maakt van andere zorg vanwege psychische problemen. Dit komt overeen met 231.000 volwassen Nederlanders. Bij mensen met een psychische aandoening ligt het gebruik hoger: 4,0% (zie figuur). Net als bij het gebruik van AGZ, GGZ en medicatie, is het gebruik van deze andere zorg het hoogst onder volwassenen met een stemmingsstoornis (7%) en het laagst onder volwassenen met een middelenstoornis (4,1%). Ten slotte maken volwassenen met meerdere psychische aandoeningen ruim twee keer zo vaak gebruik van andere zorg dan volwassenen met precies één psychische aandoening (6% tegenover 2,4%).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. Zorggebruik NEMESISAndere zorg .Geraadpleegd op: 21 july 2024.Trimbos-instituut, Utrecht