Cijfers per aandoening

– Agorafobie

Agorafobie staat ook wel bekend als pleinvrees. De stoornis valt onder de hoofdgroep angststoornissen. Hieronder staat voor verschillende demografische kenmerken beschreven hoe vaak agorafobie ooit in het leven en in de afgelopen 12 maanden vóórkomt. Hierbij worden de criteria van de DSM-5 aangehouden.

Diagnostische criteria

Iemand heeft agorafobie als hij of zij voldoet aan de volgende criteria:

 • Er is een sterke en aanhoudende angst voor twee of meer van de volgende vijf situaties:
  • Gebruikmaken van het (openbaar) vervoer
  • Zich in een open ruimte bevinden
  • Zich in een afgesloten ruimte bevinden
  • In de rij staan of zich in een menigte bevinden
  • Alleen buitenshuis zijn
 • Iemand vreest of vermijdt deze situaties vanwege de gedachte dat ontsnappen moeilijk zal zijn of hulp niet mogelijk is wanneer zich plotseling verschijnselen zouden voordoen die zouden kunnen leiden tot hulpbehoevendheid of ernstige verlegenheid
 • De agorafobische situaties roepen bijna altijd angst of vrees op
 • Als gevolg van deze angst of vrees beperkt iemand het reizen of bestaat de behoefte zich door iemand te laten vergezellen als men van huis moet ofwel worden de agorafobische situaties doorstaan met een intense angst
 • De angst of vrees is buiten proportie ten opzichte van het werkelijke gevaar dat de situatie met zich meebrengt
 • De angst, vrees of het vermijdingsgedrag verstoren het dagelijkse functioneren sterk, of er is een duidelijk lijden door het hebben van de fobie.

Het is mogelijk dat naast de agorafobie óók aan de criteria van een paniekstoornis wordt voldaan, in dat geval worden beide diagnosen toegekend.

Vóórkomen

De tabellen in deze paragraaf geven het vóórkomen van agorafobie ooit in het leven en in de afgelopen 12 maanden weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets). Het is mogelijk om de tabel te downloaden om naast de percentages ook het 95% betrouwbaarheidsinterval in te zien. Dit kan met de knop rechtsbovenin de tabel, en te kiezen voor ‘download volledige tabel (xlsx)’.  

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS Cijfers per aandoening- Agorafobie .Geraadpleegd op: 21 july 2024.Trimbos-instituut, Utrecht