Trends

Trends naar demografie

Deze paragraaf beschrijft of de trends in het vóórkomen van een psychische aandoening verschillend zijn voor bepaalde demografische groepen. Alleen opvallende verschillen worden hieronder uitgelicht.​1​ De trends voor de andere demografische groepen staan beschreven in de Tabellenbijlage.

Verschillen in de trends die in deze paragraaf uitgelicht worden (leeftijd, werksituatie en stedelijkheid) zijn significant. Er zijn geen verschillen in trends gevonden tussen mannen en vrouwen, tussen verschillende opleidingscategorieën, en tussen volwassenen die wel of niet met een partner samenwonen. Dat betekent dat de toename tussen 2007-2009 en 2019-2022 binnen deze groepen niet verschillend is.

Leeftijd

In 2007-2009 had 22% van de 18-34 jarige Nederlanders een psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden, in 2019-2022 was dit toegenomen naar 36%. Deze toename was sterker vergeleken met de toename bij oudere respondenten (35 jaar en ouder) (zie figuur). De toename blijft sterker voor jongere dan voor oudere volwassenen als we rekening houden met veranderingen in demografische kenmerken van de bevolking over de tijd.​1​

Werksituatie

Bij studenten verdubbelde het vóórkomen van een psychische aandoening van 22% in 2007-2009 (NEMESIS-2) naar 44% in 2019-2022 (NEMESIS-3). Deze toename was beduidend sterker dan de toename die bij werkenden werd gevonden (zie figuur).

De toename bij werklozen en bij huisvrouwen/-mannen was niet significant verschillend van de toename bij mensen met een betaald werk. Gepensioneerden waren de enige groep die een daling in het vóórkomen van een psychische aandoening lieten zien. Deze verschillen in de trend blijven zichtbaar als we rekening houden met veranderingen in demografische kenmerken van de bevolking over de tijd.​1​

Stedelijkheid

Bij volwassenen die in een stad wonen nam het vóórkomen van een psychische aandoening toe van 18% in 2007-2009 (NEMESIS-2) naar 29% in 2019-2022 (NEMESIS-3). Deze toename was sterker vergeleken met de toename bij volwassenen die in een dorp of op het platteland wonen (zie figuur). De toename blijft sterker bij volwassenen die in de stad wonen als we rekening houden met veranderingen in demografische kenmerken van de bevolking over de tijd.​1​

Referenties

  1. 1.
    Ten Have M, Tuithof M, van Dorsselaer S, Schouten F, Luik AI, de Graaf R. Prevalence and trends of common mental disorders from 2007-2009 to 2019-2022: results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Studies (NEMESIS), including comparison of prevalence rates before vs. during the COVID-19 pandemic. Vol. 22, World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA). 2023. p. 275–285.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. Trends NEMESISTrends naar demografie .Geraadpleegd op: 25 june 2024.Trimbos-instituut, Utrecht

Nieuwsberichten