Verdiepende informatie psychische aandoeningen
HomeNEMESISVerdiepende informatie psychische aandoeningen- Persisterende depressieve stoornis

– Persisterende depressieve stoornis

De persisterende depressieve stoornis wordt gekenmerkt door een sombere stemming die lang aanhoudt, maar vaak milder is dan een depressieve stoornis. De stoornis valt onder de hoofdgroep stemmingsstoornissen. Hieronder staat voor verschillende demografische kenmerken beschreven hoe vaak een persisterende depressieve stoornis ooit in het leven en in de afgelopen 12 maanden vóórkomt. Hierbij worden de criteria van de DSM-5 aangehouden.

Diagnostische criteria

Het belangrijkste kenmerk van persisterende depressieve stoornis is een chronisch depressieve stemming die het grootste deel van de dag aanwezig is, op meer dagen wel dan niet, gedurende tenminste twee jaar.

Van een persisterende depressieve stoornis wordt gesproken als er gedurende twee jaar of langer: 1) sprake is van een depressieve stoornis óf 2) twee of meer van de volgende symptomen aanwezig zijn. De symptomen mogen nooit langer dan twee maanden afwezig zijn:

  •  Slechte eetlust of juist te veel eten
  •  Slaapgebrek of juist te veel slapen
  •  Weinig energie of vermoeidheid
  •  Gering gevoel van eigenwaarde
  •  Slecht kunnen concentreren of besluiteloos zijn
  •  Gevoelens van hopeloosheid.

Als gedurende de persisterende depressieve episode óók aan de criteria van de depressieve stoornis wordt voldaan, worden beide diagnosen toegekend.

Ooit in het leven

De tabel in deze paragraaf geeft het vóórkomen van een persisterende depressieve stoornis ooit in het leven weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets).

Afgelopen 12 maanden

De tabel in deze paragraaf geeft het vóórkomen van een persisterende depressieve stoornis in de afgelopen 12 maanden weer. Hierbij kijken we voor de totale bevolking en voor mannen en vrouwen apart naar het vóórkomen bij verschillende demografische groepen. De tabel geeft de resultaten weer in gewogen percentages en laat zien of er tussen de categorieën van de demografische groepen sprake van significante verschillen zijn (chi-kwadraat toets).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen naar deze site

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. Verdiepende informatie psychische aandoeningen NEMESIS - Persisterende depressieve stoornis .Geraadpleegd op: 28 may 2023 .Trimbos-instituut, Utrecht