Over het onderzoek
Over het onderzoek

Relatie met andere onderzoeken

Op deze pagina geven we meer informatie over de ScholierenMonitor in relatie met andere onderzoeken, zoals het internationale ESPAD -onderzoek en de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd. Lees hier informatie over het Peilstationsonderzoek scholieren en het HBSC-onderzoek.

ESPAD

Tegelijk met het Peilstationsonderzoek vindt het European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)-onderzoek plaats. Het ESPAD-onderzoek is een Europees onderzoek dat in 1995 is gestart en elke vier jaar wordt herhaald. Het Trimbos-instituut doet sinds 1999 mee. Alle landen gebruiken dezelfde vragenlijst en verzamelen de data op een vergelijkbare manier. Het ESPAD-onderzoek wordt uitgevoerd onder 15- en 16-jarigen van het voorgezet onderwijs. Met dit onderzoek kunnen we zien of en hoe Nederlandse scholieren verschillen vergeleken met andere landen.

GGD Gezondheidsmonitor Jeugd

De GGD voert samen met GGD GHOR Nederland en het RIVM de Gezondheidsmonitor Jeugd uit (GM Jeugd). Dit onderzoek gaat over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van scholieren uit leerjaar 2 en 4. Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van scholieren in de gemeenten en regio’s. Doordat dit onderzoek landelijk op dezelfde manier wordt uitgevoerd, kunnen gemeenten en GGD’en hun cijfers vergelijken. 

De GM Jeugd werd tegelijkertijd met het Peilstationsonderzoek uitgevoerd. Daarom vond er een samenwerking plaats tussen de GGD, het RIVM en het Trimbos-instituut. Het doel hierbij was om scholen én leerlingen zo min mogelijk te belasten met verschillende onderzoeken. Voor leerjaar 2 en 4 heeft gemiddeld één leerling per twee klassen in plaats van de Gezondheidsmonitor Jeugd, de vragenlijst van het Peilstationsonderzoek gekregen. De leerlingen vulden dus maar één vragenlijst in. De leerkracht van de klas begeleide de vragenlijstafname in leerjaar 2 en 4 op basis van instructies van de GGD.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Rombouts, M., Morren, K., van Dorsselaer, S., Tuithof, M., Monshouwer, K. Peilstationsonderzoek Scholieren 2023. Over het onderzoek.
    .
    Geraadpleegd op: 21 july 2024. Trimbos-instituut, Utrecht.