Kerncijfers psychische aandoeningen

Vóórkomen van psychische aandoeningen

Deze paragraaf geeft weer hoe vaak psychische aandoeningen ooit in het leven en in de afgelopen 12 maanden vóórkomen (de prevalentie). Dit wordt gedaan voor elke specifieke psychische aandoening en de hoofdgroepen waartoe zij behoren.​1​

Ooit in het leven

Bijna de helft (48%) van de volwassen Nederlanders heeft ooit in het leven een psychische aandoening gehad (zie figuur). Als we kijken naar de hoofdgroepen van psychische aandoeningen, zien we dat ruim een kwart van de volwassenen een stemmings- of angststoornis heeft gehad (respectievelijk 28% en 29%). Eén op de zes (17%) volwassenen heeft ooit in het leven een middelenstoornis gehad. ADHD in de kindertijd komt voor bij 3,6% van de volwassenen.
Van de specifieke aandoeningen komen de depressieve stoornis (25%), sociale fobie (13%), specifieke fobie (12%) en alcoholstoornis (13%) het vaakst voor.
Van alle volwassenen heeft 22% één aandoening tijdens hun leven gehad, 12% heeft er twee en 15% heeft er drie of meer gehad (zie bijlagetabel).

In de afgelopen 12 maanden

Eén op de vier volwassen Nederlanders (26%) heeft in de 12 maanden voor het interview een psychische aandoening gehad (zie figuur). Dit betekent dat van de volwassenen met een psychische aandoening ooit in het leven, meer dan de helft (54%) óók een aandoening in de afgelopen 12 maanden heeft gehad.
De meest voorkomende hoofdgroep van 12-maands aandoeningen is een angststoornis (15%), gevolgd door een stemmingsstoornis (10%), een middelenstoornis (7%) en ADHD (3,2%). Dit laatste betekent dat 89% van de mensen met ADHD in de kindertijd, nog steeds ADHD hebben op volwassen leeftijd.
Van de specifieke aandoeningen komen de depressieve stoornis (9%), specifieke fobie (8%), sociale fobie (6%) en alcoholstoornis (5%) het vaakste voor.
Van alle volwassenen heeft 15% één aandoening in de afgelopen 12 maanden gehad, 6% heeft er twee en 5% heeft er drie of meer gehad (zie bijlagetabel). Van de volwassenen met een psychische aandoening in de afgelopen 12 maanden heeft ruim twee op de vijf (42%) comorbiditeit; zij hebben meer dan één psychische aandoening.

Referenties

  1. 1.
    Ten Have M, Tuithof M, van Dorsselaer S, Schouten F, Luik AI, de Graaf R. Prevalence and trends of common mental disorders from 2007-2009 to 2019-2022: results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Studies (NEMESIS), including comparison of prevalence rates before vs. during the COVID-19 pandemic. Vol. 22, World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA). 2023. p. 275–285.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS Kerncijfers psychische aandoeningenVóórkomen van psychische aandoeningen .Geraadpleegd op: 15 june 2024.Trimbos-instituut, Utrecht