Betrouwbaarheidsinterval [BI]

Het interval die de betrouwbaarheid van de gevonden waarde weergeeft. Bij een 95%-BI wordt er verwacht dat wanneer de studie herhaalt wordt, de gevonden waarde in 95 van de 100 keer opnieuw binnen de grenzen van het interval gevonden zal worden.

< Terug naar het overzicht