gewogen 

Hoewel de deelnemers aan NEMESIS-3 redelijk representatief zijn voor de Nederlandse bevolking, waren er op een aantal kenmerken kleine afwijkingen. Met behulp van weging wordt hiervoor gecorrigeerd zodat de gepresenteerde resultaten representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.

< Terug naar het overzicht