HomeBegrippenDeterminant

Determinant

Kenmerk dat samenhangt met het vóórkomen van een ziekte of aandoening.

In dit rapport kan op basis van één meetmoment niet worden bepaald of de relaties tussen een kenmerk en een aandoening ook een oorzakelijk verband betreffen. Daarom heeft het woord determinant in dit rapport alleen betrekking op de samenhang met en niet oorzaak van een aandoening

< Terug naar het overzicht