Methode
HomeNEMESISMethodeSteekproeftrekking

Steekproeftrekking

Voor NEMESIS-3 werd eerst een steekproef van gemeenten getrokken. De vier grootste steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, werden standaard meegenomen. Vervolgens werden uit de overige 351 Nederlandse gemeenten nog eens 144 gemeenten willekeurig geselecteerd. Deze gemeenten werden gestratificeerd naar vier regio’s (noord, oost, zuid, west) en vijf niveaus van bevolkingsdichtheid. Deze combinatie leverde vierentwintig strata (4 regio’s x 5 niveaus bevolkingsdichtheid + 4 grootste steden) op. Met de verdeling van het aantal inwoners van 18-75 jaar over deze strata werd bepaald hoeveel respondenten er per gemeente getrokken moesten worden. Daarna werd uit de Basisregistratie Personen (BRP) een willekeurige steekproef getrokken van personen van 18-75 jaar. Personen die langdurig in instellingen verbleven (d.w.z. degenen die wonen in hostels, hospices, gevangenissen, verpleeghuizen, etc.) werden niet geselecteerd. Geselecteerde personen die tijdelijk in instellingen woonden, konden op een later moment tijdens de periode van het veldwerk geïnterviewd worden als ze weer thuis woonden.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. NEMESIS Methode Steekproeftrekking .Geraadpleegd op: 07 february 2023 .Trimbos-instituut, Utrecht