Uitvoering van de studie

Ethische toetsing

Het onderzoeksvoorstel, de veldwerk-procedures en de informatie voor respondenten werden voorgelegd aan een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC Utrecht). In hun brief van 15 mei 2019 (kenmerk WAG/mb/19/017126) gaven zij aan dat de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (WMO) niet van toepassing is op NEMESIS-3. Daarom was een ​​officiële goedkeuring van deze studie door hen niet verplicht op grond van de WMO.

De veldwerk-procedures, de informatie voor de respondent en het toestemmingsformulier (informed consent) werden beoordeeld door de Trimbos Ethische Toetsingscommissie (TET). Deze commissie richtte zich met name op de mate waarin in NEMESIS-3 werd omgegaan met bescherming van data en privacy volgens de Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Voorafgaand en aan het begin van het interview ontvingen de respondenten schriftelijke en mondelinge informatie over de studie. Vervolgens ondertekenden de respondenten het toestemmingsformulier over het deelnemen aan het interview.​1​

Referenties

  1. 1.
    Ten Have M, Tuithof M, van Dorsselaer S, Schouten F, de Graaf R. The Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-3 (NEMESIS-3): Objectives, methods and baseline characteristics of the sample. Vol. 32, International journal of methods in psychiatric research. 2023. p. e1942.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    ten Have, M., Tuithof, M., van Dorsselaer, S., Schouten, F., de Graaf, R. Uitvoering van de studie NEMESISEthische toetsing .Geraadpleegd op: 28 may 2024.Trimbos-instituut, Utrecht